ผู้บริหาร

ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิสัยทัศน์อนุบาล
เพลงโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการนักเรียน
Facebook
VDO กิจกรรมโรงเรียน
โครงการภาษาอังกฤษ
บรรยากาศภายในโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ใหม่โรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2015
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 387819
Page Views 646274
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางผกามาศ กลิ่นหอม
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวประภาภรณ์ ดอกไม้
ครูภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชาดา ชนะโชติ
ครูภาษาต่างประเทศ

นางสาวพเยีย บุษบงก์
ครูภาษาต่างประเทศ หัวหน้าระดับมัธยมปลาย

นางธรรมพร พัฒนวงษ์
ครูภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ร.ต.หญิงณรษา ทองโพธิ์แก้ว
ครูภาษาต่างประเทศ