ผู้บริหาร

ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิสัยทัศน์อนุบาล
เพลงโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการนักเรียน
Facebook
VDO กิจกรรมโรงเรียน
โครงการภาษาอังกฤษ
บรรยากาศภายในโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ใหม่โรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2015
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 387845
Page Views 646300
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธารชุษณาภา ภาคพรต

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรตาภัคนัช กุลตัณฑ์
ครูวิชาการงานอาชีพฯ

นางพรรณจรัสธัญภัค มีศีล
ครูการงานอาชีพ

นางอัญชัน พุทธิวงศ์
ครูคอมพิวเตอร์

นายวรเดช สิงห์โท
ครูคอมพิวเตอร์ webmaster bhadungsit

นางสาวอนัญญา กสิกรรม
ครูคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นายสุพจน์ มาลอด
Technician It