กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณัณณณณ วรรณทวี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมชาย ชิดชมศรีจันทรา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพิมชนก กมล
ครูคณิตศาสตร์