ผู้บริหาร

ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิสัยทัศน์อนุบาล
เพลงโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการนักเรียน
Facebook
VDO กิจกรรมโรงเรียน
โครงการภาษาอังกฤษ
บรรยากาศภายในโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ใหม่โรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2015
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 387828
Page Views 646283
ปฐมวัย

นางสาวมัทนาสุมน

หัวหน้าปฐมวัย

นางเมทินี ทองสุขดี
ครูปฐมวัย

นางอำไพวรรณ สีรีสี
ครูปฐมวัย

นางดุษณี ใจแก้ว
ครูปฐมวัย

นางวันทนา แตงสี
ครูปฐมวัย

นางประภาศรี ศรีลายงค์
ครูปฐมวัย

นางประชุม พรมโชโต
ครูปฐมวัย

นางสลัญย์รัชย์ สังขศิริ
ครูปฐมวัย

นางนิตยา เริ่มสอน
ครูปฐมวัย

นางสาวธิดา ศรีทอน
ครูปฐมวัย

นางสาวพรพรรณ ภู่เจริญ
ครูปฐมวัย

นางสาวชลณธร สาริยันต์
ครูปฐมวัย

นางสาววิราภรณ์ มณีศรี
ครูปฐมวัย

นางสาวบัวเงิน ดอนชัย
ครูปฐมวัย