ผู้บริหาร

ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิสัยทัศน์อนุบาล
เพลงโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการนักเรียน
Facebook
VDO กิจกรรมโรงเรียน
โครงการภาษาอังกฤษ
บรรยากาศภายในโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ใหม่โรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2015
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 387843
Page Views 646298
คณะผู้บริหาร

ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา

นางสุนันทา มุกข์ประดิษฐ์
ผู้รับใบอนุญาต

นางสาวเหมือนหมาย มุกข์ประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวหญิง สุมน
ผู้จัดการโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา

นางสาวสุชาดา ชนะโชติ
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางรตาภัคนัช กุลตัณฑ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายสมชาย ชิดชมศรีจันทรา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายณรงค์ ทองสุขดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร