ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูดี ปูชนียบุคคล 2560 โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและวัสดิกภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยให้ได้รับเกียรติบัตร โล่ และเงินรางวัล โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่านอาจารย์หญิง สุมน ผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัล โครงการ "ครูดีปูชนียบุคคล" ประจำปี 2560   
องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ กล่าวเปิดงาน
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบโล่ รางวัล
องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เยี่ยมชมบูต
องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เยี่ยมชมบูต
องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เยี่ยมชมบูต
องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เยี่ยมชมบูต
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมบูต
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมบูต
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 133 ครั้ง