ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่จากองค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทยรับมอบเงิน จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา (อ่าน 56) 09 พ.ย. 60
ครูดี ปูชนียบุคคล 2560 โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 134) 11 ก.ย. 60
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาร่วมบันทึก MV เพลง " พ่อฟ้าภูมิพล " (อ่าน 148) 06 ก.ย. 60
ละครเพลงโครงการภาษาอังกฤษ compassion (อ่าน 130) 01 ก.ย. 60
พิธีสักการะรูปปั้นอาจารย์อนุสวัสดิ์ สุมน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนผะดุงศิษย์ เนื่องในวันที่ 1 สิงหาคม เป็น (อ่าน 160) 01 ส.ค. 60
คณะผู้บริหารและตัวแทนครูโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา เข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดร.มนูญ มุกข์ประดิษ (อ่าน 125) 31 ก.ค. 60
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม (อ่าน 88) 31 ก.ค. 60
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (อ่าน 116) 25 ก.ค. 60
แจ้งหยุดชดเชยเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2560 เป็นเวลา 1 วัน (อ่าน 206) 05 ก.ค. 60
สำนักงานเขตบางซื่อ ร่วมกับโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา จัดกิจกรรมรณรงค์ Clean and Green (อ่าน 97) 05 ก.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (อ่าน 178) 19 มิ.ย. 60
กิจกรรม “ โครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ” ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอนุบาล ถึง มัธยมปลาย (อ่าน 125) 18 มิ.ย. 60
เปิดเรียนตามปกติวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาค 2560 (อ่าน 202) 25 พ.ค. 60
ทำบุญประจำปีก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 143) 05 พ.ค. 60
กำหนดการแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2560 รับผลการเรียน ของนักเรียนชั้นอนุบาล - มัธย (อ่าน 265) 21 เม.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ในสถานร (อ่าน 276) 05 เม.ย. 60
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผลสอบ O - Net ได้ 100 คะแนนเต็ม (อ่าน 225) 03 เม.ย. 60
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 410) 03 เม.ย. 60
ทุนฮีโร่ (เพราะคุณคือคนทำงาน-ประธานนักเรียน) "โครงการมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง" (อ่าน 255) 07 มี.ค. 60
นักเรียนทุน "โครงการมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง" มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อ่าน 170) 28 ก.พ. 60
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา / ครบรอบ 80 ปี ผะดุงศิษย์พิทยา 24 สิงหาคม 2559 HILIGHT (อ่าน 182) 02 ก.พ. 60
กิจกรรมเดินเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ณ สวนสัตว์ดุสิต (อ่าน 130) 29 ม.ค. 60
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา จัดกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มนูญ มุกข์ป (อ่าน 192) 22 ม.ค. 60
คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาร่วมพิธีรำลึกถึงครูบาอาจารย์ และปฏิญาณตน เนื่องในวันครู 16 (อ่าน 176) 13 ม.ค. 60
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 40 รูป (อ่าน 170) 30 ธ.ค. 59
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาขอเรียนเชิญ ท่านผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสขึ้นปีใหม่ (อ่าน 168) 27 ธ.ค. 59
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในโรงเรียน (อ่าน 161) 27 ธ.ค. 59
ร่วมแปรอักษรเลข 9 เพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไทยรัฐทีวี 32 (อ่าน 304) 02 ธ.ค. 59
โครงการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันปัญหาการพนันในกลุ่มเยาวชน (อ่าน 170) 02 ธ.ค. 59
Sports Campus มวยสากลนวมทอง โรงเรียน ผะดุงศิษย์พิทยา (อ่าน 212) 22 พ.ย. 59
อาจารย์หญิง สุมน ผู้จัดการโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา นำ จัดกิจกรรม (อ่าน 223) 22 พ.ย. 59
ทัศนศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือ “ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษ (อ่าน 216) 03 พ.ย. 59
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (อ่าน 194) 01 พ.ย. 59
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนน 97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นลำ (อ่าน 322) 21 ก.ย. 59
80 ปี แห่งการดำรงอยู่เพื่ออบรมสั่งสอนและสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และคุณธรรม ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 (อ่าน 355) 25 ส.ค. 59
80 ปี แห่งการดำรงอยู่เพื่ออบรมสั่งสอนและสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และคุณธรรม ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 (อ่าน 272) 18 ส.ค. 59
alice in wonderland (อ่าน 246) 08 ส.ค. 59
คณะครูโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา ร่วมอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านอาจารย์มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ (อ่าน 331) 28 ก.ค. 59
รำถวายพระพร 12สิงหาคม ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (อ่าน 281) 27 ก.ค. 59
ขอเชิญชมคอนเสิร์ต " 2 สีสัน เสียงสวรรค์กล่อมกรุง " โดย อ.กวี สัตโกวิท และ ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ (อ่าน 281) 26 ก.ค. 59