ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาจัดกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี่ที่ 1 - 6 โดยเน้นรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากใบงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสถานที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งนี้ได้ให้นักเรียนประกวดภาพถ่าย สำหรับนักเรียนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2560,16:14   อ่าน 346 ครั้ง