ภาพกิจกรรม
18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยท่านอาจารย์สมชาย ชิดชมศรีจันทรา เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการแสดงโครงงาน และการทดลองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีน้องๆอนุบาลและประถมศึกษา ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 " พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย " ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น " วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ "

โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2560,08:54   อ่าน 309 ครั้ง