ภาพกิจกรรม
ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล

     คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร  ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
     ท่านอาจารย์หญิง สุมน ท่านผู้จัดการโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา วางพุ่มทอง – พุ่มเงิน และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    การจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องวโรกาสที่พระองค์มีพระชนมายุครบ ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นแบบอย่างของความกตัญญูต่อสมเด็จพระบรมราชชนก ในการสืบสานต่อยอดพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษาของชาติ รวมทั้งโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.ค.-๓ ส.ค. ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2560,16:46   อ่าน 193 ครั้ง