ภาพกิจกรรม
โครงการเทียนธรรมนำทาง จัดให้มีพิธีหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษาไปถวายที่วัดธรรมาภิรตาราม (วัดสะพาน

          เนื่องด้วยทางโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้กำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "โครงการเทียนธรรมนำทาง" เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม จึงจัดให้มีพิธีหล่อเทียนพรรษา และจัดให้มีขบวนแห่เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย ไปถวายแด่พระสงฆ์ ที่วัดธรรมาภิรตาราม (วัดสะพานสูง) เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โดยท่านผู้ปกครองนักเรียนรวมทั้งท่านผู้มีจิตศรัทธาในย่านบริเวณใกล้เคียงรอบโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาร่วมทำบุญ นำไปถวายโดย ท่าน อาจารย์หญิง สุมน ประธานในพิธี  
          ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิญาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2560,09:28   อ่าน 439 ครั้ง