ผู้บริหาร

ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิสัยทัศน์อนุบาล
เพลงโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการนักเรียน
Facebook
VDO กิจกรรมโรงเรียน
โครงการภาษาอังกฤษ
บรรยากาศภายในโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ใหม่โรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2015
ปรับปรุง 25/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 369276
Page Views 604565
ภาพกิจกรรม

Summercamp 2017 13 มีนาถึง 12 เมษา 2560 เวลา 9.00-12.00น.
( จำนวน 0 รูป / ดู 83 ครั้ง )
ค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4 - 6 โดย อาจารย์หญิง สุมน ผู้จัดการโรงเรียนผะดุงศิษย์พอทยา เป็นประธานเป
( จำนวน 25 รูป / ดู 129 ครั้ง )
กิจกรรม ค่าย STEM KIDS ของนักเรียนอนุบาลโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
( จำนวน 26 รูป / ดู 245 ครั้ง )
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา2559 พี.เอส.แคมป์
( จำนวน 34 รูป / ดู 405 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือเนตรนารีสำรอง ณ.ค่ายโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทย
( จำนวน 23 รูป / ดู 421 ครั้ง )
กิจกรรมพี่เพื่อน้อง ข้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Cinderella
( จำนวน 31 รูป / ดู 478 ครั้ง )
ละครเพลงภาษาอังกฤษ Alice in Wonderland
( จำนวน 10 รูป / ดู 269 ครั้ง )
จัดกิจกรรมแข่งขัน Dictation & Dictionary Race ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีท
( จำนวน 18 รูป / ดู 483 ครั้ง )
กิจกรรมเนื่องใน " วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ " จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
( จำนวน 18 รูป / ดู 356 ครั้ง )
เนื่องในวันมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
( จำนวน 38 รูป / ดู 421 ครั้ง )
บทเพลงเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา
( จำนวน 0 รูป / ดู 155 ครั้ง )
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 45 รูป / ดู 606 ครั้ง )