ผู้บริหาร

ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิสัยทัศน์อนุบาล
เพลงโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการนักเรียน
Facebook
VDO กิจกรรมโรงเรียน
โครงการภาษาอังกฤษ
บรรยากาศภายในโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ใหม่โรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2015
ปรับปรุง 25/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 369265
Page Views 604554

ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา

นางสุนันทา มุกข์ประดิษฐ์
ผู้รับใบอนุญาต

นางสาวเหมือนหมาย มุกข์ประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวหญิง สุมน
ผู้จัดการโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา

นางสาวสุชาดา ชนะโชติ
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางรตาภัคนัช กุลตัณฑ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายสมชาย ชิดชมศรีจันทรา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายณรงค์ ทองสุขดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร