ผู้บริหาร

ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิสัยทัศน์อนุบาล
เพลงโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการนักเรียน
Facebook
VDO กิจกรรมโรงเรียน
โครงการภาษาอังกฤษ
บรรยากาศภายในโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ใหม่โรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2015
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 387833
Page Views 646288
โครงการภาษาอังกฤษ
โครงการภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษ ELA 1 มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย ให้เหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางวิชาภาษาอังกฤษ ELA 2 มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อยให้เหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง


วิชาภาษาอังกฤษ ELA 3 มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อยให้เหม­าะสมกับพื้นฐานของนักเรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง


Learning English through role play / Bhadungsit Pittaya School 

ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Reader's Theatre Compettition season 2 ของ Asia


การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ
คุณครูชาวต่างชาติพานักเรียนออกไปฝึกใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน