ติดต่อเรา
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
512 ถ.เตชะวณิช   แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เบอร์โทรศัพท์ 02-587-0651 02-910-2527 โทรสาร 02-587-5246
Email : bhadungsit@gmail.com, bhp@bhadungsit.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน