ผู้บริหาร

ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิสัยทัศน์อนุบาล
เพลงโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการนักเรียน
Facebook
VDO กิจกรรมโรงเรียน
โครงการภาษาอังกฤษ
บรรยากาศภายในโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ใหม่โรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2015
ปรับปรุง 25/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 369266
Page Views 604555
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น อ.2-3 ,ป.2-6 ,ม.5-6
นักเรียน
18 พ.ค. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น อ.1 , ป.1 , ม.1 , ม.4
นักเรียน
23 พ.ค. 59 เลือกชมรมระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6
วิชาการ
24 พ.ค. 59 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับ ประถม - มัธยมปลาย
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา / ชุดพลนามัย กิจการนักเรียน
31 พ.ค. 59 รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
กิจการนักเรียน / สุขศึกษา
03 มิ.ย. 59 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม , เลือกชมรมระดับมัธยม ม.1-ม.6
วิชาการ,กิจการนักเรียน,สังคมศึกษา
06 มิ.ย. 59 ประกาศผลสอบซ่อม
วิชาการ
06 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 ส่งข้อสอบกลางภาค
วิชาการ
09 มิ.ย. 59 เปิดโครงการตามรอยพระพุทธศาสนา,พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู ระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 
กิจการนักเรียน/สังคมศึกษา/ภาษาไทย
18 มิ.ย. 59 ประถมนิเทศผู้ปกครอง

เวลา 09.00 - 11.00 น. ระดับอนุบาล และ ประถม
เวลา 13.00 - 15.00 น. ระดับมัธยมศึกษา
กิจการนักเรียน
23 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา

เวลา 08.30 - 10.00 น. 
กิจการนักเรียน/ภาษาไทย
24 มิ.ย. 59 วันต่อต้านยาเสพติด
กิจการนักเรียน / สุขศึกษา
27 มิ.ย. 59 ระลึกท่านสุนทรภู่
วิชาการ/ภาษาไทย
01 ก.ค. 59 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ / หล่อเทียนพรรษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจการนักเรียน/สังคมศึกษา
08 ก.ค. 59 ส่งเสริมสุขภาพ "รณรงค์ไข้หวัดใหญ๋"
กิจการนักเรียน / สุขศึกษา
14 ก.ค. 59 ปาฐกถาธรรมเพื่อเยาวชน ป.4 - ป.6
กิจการนักเรียน/สังคมศึกษา
15 ก.ค. 59 แห่เทียนพรรษา
กิจการนักเรียน/สังคมศึกษา
21 ก.ค. 59 ถึง 26 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
วิชาการ
27 ก.ค. 59 Football Tournament ระดับประถม,มัธยมต้น (เฉพาะโครงการภาษาอังกฤษ)
โครงการภาษาอังกฤษ
29 ก.ค. 59 รับวัคซีนระดับชั้นป.1 และป.6 / ส่งคะแนนสอบกลางภาค/วันภาษาไทย
กิจการนักเรียน/สุขศึกษา/วิชาการ/ภาษาไทย
01 ส.ค. 59 วันสถาปนาโรงเรียน
กิจการบักเรียน/บริหารทั่วไป
05 ส.ค. 59 ค่ายรักษ์สุขภาพ
กิจการนักเรียน/งานอนามัยฯ
11 ส.ค. 59 โครงการดำรงความเป็นไทย/วันแม่แห่งชาติ/จิตรกรน้อยสู่โลกกว้าง
กิจการนักเรียน/ภาษาไทย/สังคมศึกษา/ศิลปะ
15 ส.ค. 59 ถึง 17 ส.ค. 59 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2559
วิชาการ
18 ส.ค. 59 วันวิทยาศาสตร์
วิชาการ/วิทยาศาสตร์
19 ส.ค. 59 วัดประสิทธิภาพทางการใช้ภาษา (จากสถาบันภายนอก)
วิชาการ/ภาษาต่างประเทศ
22 ส.ค. 59 ถึง 26 ส.ค. 59 ทดสอบสมรรถภาพผู้เรียน
กิจการนักเรียน / สุขศึกษา
23 ส.ค. 59 Dictionary Race & Dictation Race
วิชาการ/ภาษาต่างประเทศ
26 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ
วิชาการ/กิจการนักเรียน
01 ก.ย. 59 ถึง 06 ก.ย. 59 ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่6
วิชาการ
02 ก.ย. 59 ถึง 04 ก.ย. 59 อบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 ก.ย. 59 ละครภาษาอังกฤษ
โครงการภาษาอังกฤษ
22 ก.ย. 59 ถึง 27 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
วิชาการ
28 ก.ย. 59 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 ต.ค. 59 ถึง 29 ต.ค. 59 แจ้งผลสอบภาคเรียนที่ 1 และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2/2559
ิวิชาการ
01 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
วิชาการ
01 พ.ย. 59 ถึง 04 พ.ย. 59 สอบซ่อม นักเรียนที่สอบไม่ผ่านภาคเรียนที่ 1/2559
วิชาการ
11 พ.ย. 59 ค่ายวิทยาศาสตร์ ,คณิตศาสตร์ , ประกาศผลสอบซ่อม

ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4
ค่ายคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
วิชาการ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
14 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 59 กีฬาสี
กิจการนักเรียน / สุขศึกษา
25 พ.ย. 59 วันมหาวชิราวุธ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 พ.ย. 59 80 ปีแห่งการจัดการศึกษาเพื่อสั่งสอนและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและคุณธรรม
สมาคมครูและผู้ปกครอง/สมาคมศิษย์เก่า
01 ธ.ค. 59 ถึง 06 ธ.ค. 59 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่2/2559
วิชาการ
01 ธ.ค. 59 วันเอดส์โลก
กิจการนักเรียน/งานอนามัยฯ
02 ธ.ค. 59 วันพ่อ,จิตรกรน้อยสู่โลกกว้าง
กิจการนักเรียน/ภาษาไทย/สังคม/ศิลปะ
06 ธ.ค. 59 ถึง 08 ธ.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
วิชาการ
09 ธ.ค. 59 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
กิจการนักเรียน/สังคมศึกษา
19 ธ.ค. 59 ถึง 22 ธ.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
วิชาการ
23 ธ.ค. 59 Christmas,ตัวโน๊ตอารมณ์ดี
วิชาการ/ภาษาต่างประเทศ/ศิลปะ
28 ธ.ค. 59 ส่งคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่2/2559
วิชาการ
30 ธ.ค. 59 ทำบุญใส่บาตร
บริหารทั่วไป
04 ม.ค. 60 ถึง 06 ม.ค. 60 สัปดาห์แนะแนว
วิชาการ
12 ม.ค. 60 ถึง 14 ม.ค. 60 ค่ายภาษาอังกฤษ
โครงการภาษาอังกฤษ
13 ม.ค. 60 กีฬาสีอนุบาล,กิจกรรมวันครู
อนุบาล/บุคลากร
17 ม.ค. 60 ถึง 19 ม.ค. 60 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่2/2559
วิชาการ
20 ม.ค. 60 ทัศนศึกษาระดับอนุบาล
อนุบาล
22 ม.ค. 60 วันวิชาการ

วันวิชาการ
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา วิชาการ
26 ม.ค. 60 ถึง 27 ม.ค. 60 สอบปลายภาค ม.6
วิชาการ
27 ม.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศ-อำลาอาลัย
วิชาการ
29 ม.ค. 60 เดินเพือสุขภาพ
วิชาการ
03 ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ
วิชาการ/กิจการนักเรียน
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O - Net ม.3

สอบ O - Net ม.3
สนามสอบกลาง โรงเรียนดลวิทยา ซอยศูนย์วิจัย 10 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
04 ก.พ. 60 สอบ O - Net ป.6
สอบ O - Net ป.6
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา วิชาการ
06 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 โครงการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์
วิชาการ/วิทยาศาสตร์
16 ก.พ. 60 ถึง 23 ก.พ. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
วิชาการ
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบ O - Net ม.6

สอบ O - Net ม.6
สนามสอบกลาง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
22 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 สอบปลายภาค

สอบปลายภาค ม.4 - 5
โรงเรียนผะดุงศิษย์
23 ก.พ. 60 สอบการอ่าน ป.1 - ป.4

สอบการอ่าน ป.1 - ป.4
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา วิชาการ
24 ก.พ. 60 ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
โครงการภาษาอังกฤษ
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 ทดสอบความรู้ โดยข้อสอบกลาง

ทดสอบความรู้โดยข้อสอบกลาง ระดับชั้น ป.2 , ป.4 , ป.5 , ม.1 , ม.2
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา วิชาการ
06 มี.ค. 60 ถึง 08 มี.ค. 60 สอบปลายภาค ม.1 - ม.3

สอบปลายภาค ม.1 - ม.3
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา วิชาการ
06 มี.ค. 60 ถึง 07 มี.ค. 60 สอบปลายภาค ป.1-ป.6

สอบปลายภาค ป.1 - ป.6
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา วิชาการ
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศบุคลากร
บุคลากร
08 มี.ค. 60 ทดสอบ N.T ป.3

ทดสอบ N.T ป.3
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา วิชาการ
09 มี.ค. 60 ทดสอบ ELA

ทดสอบ ELA
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาโรงการภาษาอังกฤษ โรงการภาษาอังกฤษ